رنگ بتونه دار

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۹
رنگ بتونه دار

رنگ بتونه دار

حدود یک دهه قبل، این نوع رنگ با این ویژگی که رنگ و بتونه را همزمان و در یک قوطی دارند، وارد بازارفروش گردیدند. هرچند این […]
فروردین ۳۱, ۱۳۹۹

چگونگی انتخاب بتونه برای رنگ و دیوارخشک