بتونه رنگ پلاستیک

اردیبهشت ۳, ۱۳۹۹
بتونه برای نقاشی

بتونه چیست؟

بتونه ماده‌ای خمیری شکل است که برای پوشاندن انتهای میخ‌ها و پیچ‌ها و پرکردن سوراخ‌ها و زدگی‌ها و ترک‌خوردگی‌های سطح چوب یا دیوار گچی و یا فلزات به کار می‌رود تا سطحی یک‌دست و صاف ایجاد شده و آماده […]