نمونه کار فتوشاپ

 • ps_back
 • filter5
 • filter6
 • filter7

این نمونه کارها با نرم افزار فتوشاپ و با تکنیک های مختلف از جمله فیلترینگ ساخته شده

نمونه های کارت ویزیت 

 • card-1
 • card-3
 • card-4
 • card-5
 • card-6
 • card-7
 • card-8
 • card-9

نمونه کار بروشور اداری

نمونه ست اداری

نمونه کار انیمیشن

نمونه های لوگو