نحوه آماده سازی دیوارهایی که باید رنگ شوند

carpet1
بایدها و نبایدها درخرید موکت
April 16, 2020
چگونگی انتخاب بتونه برای رنگ و دیوارخشک
April 19, 2020
Show all

نحوه آماده سازی دیوارهایی که باید رنگ شوند

mainPainting

می توان با تعمیر و زیرسازی دیوار، یک رنگ آمیزی مطلوب داشت

معایب پنهان دیوار را آشکار سازید


معایب را آشکار کنید عیوب دیوار را به کمک یک لامپ دستی، بررسی کنید. برجستگی ها و فرورفتگی ها، بصورت سایه  بر روی دیوار دیده  می شوند.  
 

سوراخ وترک های جزئی  روی دیوار، اغلب در روشنائی روز،  به سختی قابل مشاهده هستند- مگر اینکه به هنگام غروب آفتاب ، با نوری که از خورشید به دیوارمی تابد، بتوانید این معایب را با وضوح بیشتری ببینید. بعد از جستجو ومشاهده، میبایستی این معایب را روی دیوارعلامت گذاری نمائیم. راهکار بهتر آن است که تمامی چراغ های اتاق را خاموش کرده و پرده ها را بکشیم و با تاباندن نور چراغ دستی بر روی سطح دیوار،  معایب را جستجو نمائیم. این فرآیند "ranking " نامیده می شود.

هرزمان که با نورچراغ، معایب بر روی دیوار دیده شدند، یک تکه نوارچسب را در محل بجسبانید تا به هنگام رنگ آمیزی، با سهولت بیشتری محل را پیدا کنید. بکار بردن نوار چسب مناسب تر از علامت گذاری با مداد یا خودکاربر روی دیوار  است . ( چون جای نوارچسب، با مالیدن رنگ بر روی دیوار، با سهولت بیشتری پاک می شود )

میخ ها را برای همیشه از روی دیوار بردارید


خارج ساختن میخ ها به کمک میخ کش، میخ را ازجای خود درآورید. درنزدیکی محل فوق یک پیچ قرار داده، سپس به کمک بتونه، محل سوراخ میخ را پر کنید.

دمای انبساط و انقباض فصلی،  می تواند میخ ها را از جای خود بر روی دیوارجابجا کند. این ممکن نیست که میخ را از جای خود خارج کرده و مجددپس از رنگ آمیزی، آن را درجای خود قراردهید-چون جای قبلی میخ بر روی دیواردیده نمی شود . پس برای نصب دائمی میخ، بهتر است که یک پیچ را حدود دو سانتیمتر بالاتر یا پائین تر از محل فعلی میخ، به دیوار نصب کنید. مناسب تر است که ازپیچ هایی بابعاد یک تا یک چهارم سانتیمتر استفاده کنید( پیچ ها از میخ کارآیی بهتری دارد). پیچ های بلند مناسب نیستند- زیرا احتمال اینکه پیچ های بلند زودتر از پیچ های کوتاه از جای خود خارج شوند، بیشتر است.

به هنگام خارج ساختن میخ، برای محافظت از دیوار، یک کاردک سیمان را در زیرمیخ کش قرار دهید. سپس با ته کاردک روی محل سوراخ ، ضربه بزنید تا خاشاک دیوار، سوراخ میخ را از داخل بپوشاند(دراینصورت یک سطح صاف روی دیوار نخواهید داشت). سرپیچ را روی دیواربپوشانید و بهتر آن است که جای سوراخ میخ را با بتونه و درسه لایه پرکنید.

کاغذ دیواری های پاره را ترمیم کنید


بعد از بتونه دیوار، ناهمواری ها را سنباده بزنید پس از پرکردن فرورفتگی های دیوار با بتونه و خشک  شدن آن، باید لبه های محل را با استفاده از یک سنباده،  صاف کنید تا رنگ آمیزی مطلوب تری داشته باشید.

اصابت پشت صندلی ها، یا دستگاه کنترل از راه دور بازی ویدیویی ، یا  کشیده شدن کامیون اسباب بازی یک کودک بازیگوش بر روی دیوار همگی می توانند کاغذ دیواری را پاره کنند. رنگ آمیزی و یا استفاده ازترکیب دیگری، در محلی که کاغذ دیواری پاره شده است، فقط می تواند یک نمای ناخوشایند را بر روی دیوار بوجود آورد.  برای داشتن یک سطح صاف و صیقلی، بهتر است که محل را بازسازی کنیم. برای شروع کاغذ دیواری هایی که شل شده اند را از دیوار جدا می کنیم، دیوار را با یک لایه مواد ضد آب (آستر) در مقابل رطوبت آتی محافظت می کنیم . صبر می کنیم تا خشک شود . سپس با سنباده ناهمواری های لبه کاغذ را صاف می کنیم . با یک لایه نازک از بتونه، محل را پوشش میدهیم .پس از خشک شدن و درصورت لزوم مجدد یک لایه دیگر بتونه به دیوارمی مالیم ، صبر می کنیم تا خشک شود، آن را سنباده می زنیم تا یک سطح صاف وصیقلی روی دیوار برای چسباندن کاغذ دیواری داشته باشیم.

نکته: قبل از شروع رنگ آمیزی باید مواد ضدآب را به همراه بتونه به دیوار بمالید وپس از خشک شدن، آن قسمت را بخوبی صیقلی کنید تا از ایجاد پدیده « flashing» برروی دیوار ممانعت شود. در اثر صیقلی نبودن سطح دیوار و عدم جذب یکنواخت رنگ توسط لایه زیرین ، این پدیده ، بصورت برجستگی یا فرورفتگی بر روی دیوارمشاهده می شود.

شکل شماره یک

لبه هایی ازدیوارکه آسیب دیده اند را با استفاده از نوارو بتونه، اصلاح کنید


پنس های فلزی خمیده در لبه دیوار را اصلاح کنید با ضربات متوالی بوسیله چکش بر روی پنس های فلزی بکوبید. نگران درزهایی که در اطراف آنها بر روی دیوار بوجود می آیند، نباشید.

شکل شماره دو


برای پوشش از توری و بتونه استفاده کنید روی ترک دیوار، نوری آلومینیومی گذاشته و روی توری و اطراف آن بر روی کنج دیوار را با بتونه پوشش دهید. ابتدا اینکار را در یک سمت دیوار و پس از خشک شدن، در سمت مقابل بانجام رسانید.

پنس های فلزی(منگنه) در قسمت های لبه، براثر ترک خوردن دیوار، بسادگی شل می شوند. وخوشبختانه رفع این ایراد کار دشواری نیست. بجای ضربات سنگین ، با چند ضربه سبک چکش، پنس های فلزی را سفت کنید( شکل 1)  با استفاده از یک سطح هم تراز، مطمئن شوید که منگنه ها روی سطح دیوار، بصورت برجسته نیستند وگرنه در کنج دیوار، سطحی صاف وتمیز نخواهید داشت. (درصورت لزوم میتوانید منگنه ها را در داخل دیوار فرو کنید) لبه های تیز فلزی را نیز می توان با سوهان صاف کرد.

وقتی با چکش به منگنه ضربه می زنید، احتمالا" در قسمت های بالا و پائین کنج دیوار، ترک هایی بوجود خواهد آمد. دراینصورت می توانید از توری های فلزی که به راحتی خم می شوند، روی ترک های لبه دیوار را پوشش داده، سپس  روی آن  را به کمک کاردک بتونه بمالید.(شکل 2) هر بار در یک سمت دیوار این کار را انجام دهید سمت اول قدری دشوار است چون باید آن را بصورت 90 درجه با سمت مقابل درآورید. هرزمان که بتونه در اولین سمت دیوار خشک گردید، باید روی توری سمت مقابل را بتونه کنید. دومین لایه بتونه را نیز بمالید و بگذارید خشک شود، سپس  ناهمواری سطوح را با کاغذ سنباده صاف کنید.

لکه های چسب را پاک کنید


جای چسب های قدیمی را پاک کنید با نوک cutter، محل چسب های قدیمی را از روی دیوار بتراشید.

گاهی اوقات برای نصب آینه ها و تابلوها بر روی دیوار، از چسب  استفاده می کنیم . اما وقتی آنها را از دیوارجدا میکنیم، جای چسب بر روی دیوار باقی می ماند. هیچگاه سعی نکنید که این اجسام را از دیواربکنید دیوار آسیب می بیند و سطح آن نیز خراشیده می شود . بجای اینکار، چسب بجا مانده را با یک ابزارمانند نوک cutter جدا کرده و به آرامی آن را بردارید.

وقتی چسب روی دیوار را با لبه کاردک جدا می کنید، قسمت بیشتری از دیوارآسیب می بیند و کاغذ دیواری پاره میشود. ولی با cutter، محدوده کمتری آسیب می بیند. درقسمت هایی که نمی توان چسب را جدا کرد، می توانید از کاغذ سنباده با  مش 120 استفاده کنید که دیوار کمترخراشیده شود. سپس قسمت های آسیب دیده دیوار را با بتونه ترمیم کنید.

سوراخ های کوچک را سه مرتبه پرکنید


سوراخ ها را پر کنید سوراخ ها را با مواد پر کننده (بتونه) برای دیوار خشک پر کنید. اجازه دهید که خشک شود و دوباره به پر کردن سوراخ، ادامه دهید . بهتر است برای به حداقل رسانیدن مصرف ماسه، .حفره را باندازه پر کنید.

سورا خ ها و فرورفتگی های کمتر از سه میلیمتر را با بتونه پر کنید . برای سوراخ های بزرگتر، بجای بتونه می توانید از سیمان استفاده نمائید.

بتونه یا سیمان را با کاردک روی دیوار بمالید بطوریکه بصورت یک لایه نازک روی دیوار پخش شود. شما میبایستی این کار را طی دو مرحله انجام دهید

( بتونه یا سیمان، براثر خشک شدن جمع می شوند) . بنابراین اگرچنانچه درمرحله اول سوراخ پر نشد، نگران نباشید، بگذارید که هرلایه کاملا" خشک شود ( به دستورالعمل دقت کنید زیرا برخی از مواد طی دوساعت خشک می شوند)

به دستورالعمل هایی که توصیه میکنند برای تهیه سیمان، نیازی به ماسه ندارید- توجه نکرده وماسه را  اضافه کنید. درصورت استفاده از ترکیب اضافی دیگری، بین لایه های پوشش زیرسازی برای دیوار، باید ماسه وجود داشته باشد. به همین علت هم بعد ازپوشش لایه نهایی، میبایست از کاغذ سنباده دانه ریز، برای صاف کردن سطح دیوار، استفاده کنید.

شکل شماره یک

ترک های روی دیوار را پوشش دهید


کاغذ دیواری هایی که شل شده اند را جدا کنید در امتداد ترک دیوار یک شکاف V شکل بوجود آورید. هرچیزی که شل شده است،  را جدا کنید. حتی  بدین معنا  که از داخل لایه های زیرین دیوار خشک،  بگذرید.

شکل شماره دو


نوارتوری و بتونه بکار ببرید ابتدا داخل شیار بوجود آورده یک لایه بتونه بمالید، روی آن نوار را قرارداده، و مجدد روی نوار را با لایه دیگری از بتونه، پوشش دهید.

به مرور زمان، پی خانه ها، نشست می کنند و دراثر نشست، ترک هایی  درسقف ،  بالا یا زیر پنجره ها و یا بالای درها ایجاد می گردند.  این ترک ها را نمی توان برای همیشه و با بتونه یا سیمان پوشانید- دوباره بوجود می آیند. اما با استفاده از نوار توری که نسبت به نوار کاغذی،  قدری مقاوم تر است،می توانید این کار را انجام دهید . بهتر است که قبل از شروع، دورفریم درها وپنجره ها را به کمک نوارچسب پوششی، تمیز ومحفوظ نگه دارید.

برای پرکردن شکاف، با استفاده از یک cutter ، میبایستی یک شکاف V شکل درسراسر شکاف دیوار بوجود آورد(عکس 1) شکاف ایجاد شده را با بتونه پرکنید و بگذارید که خشک شود. سپس آن را مرطوب کرده و نوارتوری را روی محل شکاف بگذارید( عکس 2). مجدد روی نوار را بتونه بمالید بطوریکه از هرطرف توری، حدود 2 تا 4 میلیمتر را پوشش بدهد . پس از خشک شدن این لایه. دومین وسومین لایه بتونه را بمالید. با کشیدن تیغه کاردک، درمجموع حدود هشت تا ده میلیمتر را، بتونه کاری کنید.

سوراخ های عمیق را با یک تکه وصله آلومینیومی پوشش دهید


روی حفره، وصله آلومینیومی گذاشته و روی وصله  را سیمان بمالید. تکه مناسبی از وصله آلومینیومی را ببرید، و حداقل با دویا سه لایه از ملات سیمان،  روی آن را پوشش دهید.

روش قدیمی  برای ترمیم سوراخ های بزرگ داخل دیوار، آن بود که یک مربع برروی دیوار حفر می کردند، سپس یک تکه چوب را از قسمت های جانبی مربع حفرشده به داخل دیوار پیچ کرده و آن را با سیمان پر می کردند. اما امروزه استفاده از وصله آلومینیومی(قابل خریداری در فروشگاه لوازم خانگی ) راهکاری سریع تر و آسان تر برای ترمیم سوراخ بزرگ در دیوار محسوب می گردد. برای اینکار باید وصله آلومینیومی را باندازه ای برش بزنید که ازهرطرف حدود یک سانتیمتراطراف سوراخ را بپوشاند، سپس آن را روی سوراخ قراردهید. یک طرف وصله، چسبناک است تا به دیواربچسبد. حال روی آن را با سیمان بپوشانید، بگذارید که یک شب بگذرد وخشک شود . سپس مجدد روی آن را با لایه دیگری از ملات بپوشانید.

لکه ها را با بتونه پوشش دهید


نخستین علامت گذاری ها بر روی دیوار وقتی که لکه ها یا نقاشی های روی دیوار را نمی توانید با شستشوی معمولی پاک کنید، باید محل را بوسیله لکه بر های مخصوص پوشش دهید تا تمیز شود.

از رنگ نباید انتظار داشت که لکه های مداد شمعی یا ماژیک روی دیوار بپوشاند. این نوع لکه ها، حتی با چندین لایه رنگ نیز محو نمی شوند. در مورد لکه های نم و رطوبت نیز همین گونه است. ابتدا سعی کنید بوسیله یک دستمال جادویی ( که ازفروشگاه تهیه می شود) که با آب گرم خیس شده است، لکه ها را  از روی دیوار پاک کنید. اگر پاک نشد، می توانید روی لکه های را با لکه بر های(KILZ و B-I-N  که دوتا برند از مواد شوینده هستند)آغشته کنید. در خاتمه،  بکمک یک غلطک، رنگ را روی دیوار بمالید بطوریکه رنگ این قسمت با بقیه دیواریکسان شود. یک غلتک یکبار مصرف و ارزان قیمت  بخرید و پس از اتمام کار ، آن را دور بیندازید.

شکل شماره یک 

نواری که ور آمده است را با نوار جدیدی جایگزین کنید


نواری که شل شده است را  از دیوار جدا کنید نوار شل را با یک cutter ببرید. ماهرانه وسریع این کار را انجام دهید و قسمتی از نوار که ور آمده است را از دیوار جدا کنید.

شکل شماره دو


نوار جدیدی را جایگزین قدیمی کنید نوار آغشته به بتونه را به فاصله چند میلیمتری و بالاتر از محلی که وصله آلومینیومی را قرار داده اید، گذاشته و روی آن بتونه بمالید.

اگر درزیر نوار کاغذی، مواد با کیفیتی وجود نداشته باشد که بتواند آن را روی دیوار نگه دارد، در جای خود شل شده و به مرورزمان، ازسطح دیوار جدا می شود.در این حالت شما باید نواری که ورآمده(تبله کرده) را بریده و نوار جدیدی را جایگزین آن کنید. با شکافتن کاغذ دیواری، برای خارج کردن نوارشل شده،  اقدام کنید. بخاطر داشته باشید که شما باید فراتر از قسمتی که آسیب دیده است را لایه برداری کنید ، تا جایی که خود دیوار دیده شود.( عکس 1)

سپس شکاف مورد نظر را مجدد با بتونه پر کرده وصبر کنید تا کاملا" سفت شود. حال باید نوارکاغذی را درمحل درز یا ترک قرارداده وروی آن را بتونه بمالید (شکل 2) . نوار را چند میلیمتر از هر طرف درز،  بیشتردرنظر بگیرید. پس از خشک شدن، میبایستی لایه دوم بتونه را بمالید تا شکاف کاملا" پر شده و سطح یکسانی با دیوار بدست آید.

ابزارمورد نیاز برای این پروژه

ابزارهای لازم برای انجام این پروژه را از قبل تهیه کنید بدین طریق در وقت و هزینه صرفه جویی خواهید کرد.

 • چکش

 • استانبولی ( برای تهیه سیمان و بتونه )

 • کاردک

 • نوار

 • چاقوی ضربه زن

 • کاتر(Cutter)

 • چراغ دستی

 

 

مواد مورد نیاز برای این پروژه

برای تهیه مواد مورد نیاز خود، از خرید در لحظه آخر خودداری کنید. درزیر لیست مواد مورد نیاز تهیه گردیده است:

 

 • پیچ دیواری آلومینیومی( بجای میخ برای آویزان کردن اجسام به دیوار استفاده می شود)

 • وصله توری آلومینیومی( برای پوشاندن سوراخ دیوار)

 • نوارتوری ( برای پوشاندن درز وشکاف دیوار)

 • نوار کاغذی

 • دیوارخشک (drywall )

 • بتونه

 • کاغذ خشک کن

 • رول کاغذ دیواری

 • اسفنج ماسه ای

 • کاغذ سنباده

 • لکه گیر و آستری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *